Účty za bývanie a energie najviac zaťažujú zamestnancov v školstve a v obchode

Účty za bývanie a energie najviac zaťažujú zamestnancov v školstve a v obchode

Bratislava, 16. apríla 2018 – Jarné vyúčtovanie za spotrebované energie v minulom roku výrazne zasiahne do rozpočtu predovšetkým zamestnancom v školstve a v obchode. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Hneď za nákladmi na bývanie krátia Slovákom rozpočet hlavne poplatky za televíziu, telefón a internet, a to najmä pracovníkom v sektore IT.

Najciteľnejšie vnímajú zaťaženie celkovými fixnými výdavkami zamestnanci vo finančníctve, školstve a zdravotníctve. Ich rozpočet je zaťažený nákladmi na bývanie, televíziu, internet, telefón, prevádzku automobilu, poistenie či poplatky za školu a škôlku zo 40 %. Najlepšie sú na tom ľudia pracujúci v stavebnom sektore: fixné poplatky pre nich predstavujú menej ako 1/3 domácich nákladov. Pracovníci v zdravotníctve viac než iné profesie investujú do svojich detí, platby za služby súvisiace s deťmi a ich vzdelávaním uvádza 27 % zdravotníkov. V prípade nákladov na prevádzku automobilu vedú zamestnanci finančného sektora a sektora IT, platby sa týkajú zhodne 44 % respondentov.

„Pokiaľ nechcete byť na jar nemilo prekvapení nedoplatkom za energie či inou nepravidelnou platbou, je na to jednoduchý recept. Spíšte si všetky výdavky domácnosti – pravidelné i nepravidelné, ktoré sa objavia napríklad raz za rok a s dostatočným predstihom na ne šetrite po malých sumách. Tak sa vyhnete prípadnému zadlženiu, ” radí Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.

Za zábavu utrácajú najviac stavebníci a „ajťáci”

Výdavky na voľný čas sú najvýraznejšie zastúpené v rozpočte pracovníkov v stavebníctve a v sektore IT. Najmenej za koníčky a zábavu utrácajú ľudia pracujúci v zdravotníctve (66 % z nich má tieto výdavky vo výške maximálne do 10 % rozpočtu). Najčastejšie výdavky vo voľnom čase tvorí nákup lístkov do kina, návšteva reštaurácie alebo stretnutie s priateľmi. Za tieto aktivity sú najviac ochotní platiť ľudia pracujúci v službách (42 %). Čo sa týka výdavkov za cestovanie a výlety, na popredných pozíciách sú zamestnanci zo zdravotníctva. Do aktívneho odpočinku pri športových aktivitách najviac investujú v rámci voľnočasových výdavkov zamestnanci sektora IT spolu s príslušníkmi uniformovaných zborov (21 %, resp. 17 %).