Príbeh Petra: Strata zamestnania je najťažšia

Peter (30 rokov) pracuje ako vodič kamióna. Keď sa po škole rozhodoval, akým smerom sa vydá, javila sa mu práca vodiča diaľkových trás ako najlepšie riešenie. Lákalo ho cestovanie a tiež to, že je v kabíne kamióna svojím pánom, bez toho, aby nad ním denne stál nadriadený. Navyše práca vodiča ponúka možnosť slušne si privyrobiť, čo je pre mladého človeka zaujímavá motivácia.

Prvé roky po škole býval Peter u rodičov, čo mu umožnilo našetriť si nejaké peniaze. Tie sa mu hodili, keď sa zoznámil so svojou vtedajšou priateľkou. Mladý pár sa rozhodol pre spoločné bývanie a bolo potrebné prenajať si byt a zariadiť ho. Náklady spojené s novým bývaním presahovali úspory oboch mladých ľudí, a tak sa Peter rozhodol, že si vezme pôžičku. V práci vtedy bežalo všetko tak, ako má, nebol žiadny dôvod obávať sa, že nebude mať na splátky. Nové plány a „starosti“ Petra tešili dovtedy, kým sa jeho zamestnávateľ nezačal oneskorovať s výplatou.

„U svojho posledného zamestnávateľa som pracoval asi tri roky a fungovalo to dobre dovtedy, kým mi neprestal včas posielať výplatu. Niekoľko prvých mesiacov som bol trpezlivý. Mali sme s priateľkou malú finančnú rezervu a z nej hradili zloženky a splátky, ktoré sa na nás zo všetkých strán hrnuli. Keď som ale pochopil, že to lepšie nebude, rozhodol som sa z práce odísť,“ popisuje Peter.

„Bola to naozaj krízová doba. Počítal som každý deň do prvej výplaty v novom zamestnaní, ktoré zatiaľ nebolo na obzore. Vyčerpali sme vtedy s priateľkou všetky finančné rezervy. Nevychádzali nám peniaze na nájom, nieto ešte na splátky pôžičiek,“ dodáva Peter.

Jaroslava Palendalová zo spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá Petrov dlh spravuje, k jeho prípadu podotýka: „Pán Peter si uvedomoval, že aj keď je vo finančných problémoch, musí svoje záväzky splácať. Zostával s nami v pravidelnom kontakte. S terénnym poradcom pripravili taký splátkový kalendár, ktorý mu umožnil splácať mesačne aspoň malé čiastky z jeho desaťtisícového dlhu do tej doby, pokiaľ si nenájde novú prácu. Na prístupe pána Petra oceňujeme predovšetkým jeho spoľahlivosť. Dodržal, na čom sa dohovoril, a ak to nebolo v jeho silách, ihneď nás informoval o oneskorení platby. Len s prístupom aktívnej komunikácie možno prekonať ťažkosti a vymaniť sa z dlhov.“

Peter nakoniec novú prácu našiel. Zamestnávateľ mu posiela výplatu pravidelne a Peter si dokonca mierne platovo polepšil. Prechodné obdobie bolo pre neho síce ťažkou skúškou, posunulo ho ale ďalej v poznaní, ako krehká môže byť finančná stabilita.