Najväčšie dlhy majú obyvatelia Bratislavy, Slováci priemerne dlžia takmer 800 eur

Najväčšie dlhy majú obyvatelia Bratislavy, Slováci priemerne dlžia takmer 800 eur

Bratislava, 20. júna 2018 – Ďalší rok v rade klesá priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov, oproti minulému roku sa znížila o 45 eur. Slováci v súčasnosti priemerne dlžia takmer 800 eur, zatiaľ čo v roku 2016 bola priemerná výška dlhu 845 eur. Stále platí, že častejšie a viac si požičiavajú muži (52 % dlžníkov s priemerným dlhom 874 eur), zatiaľ čo ženy tvoria 48 % dlžníkov s priemerným dlhom vo výške 711 eur. Tieto i nasledujúce údaje vychádzajú z pravidelných analýz spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov a na území Slovenska má viac ako 300 000 klientov.

Najviac dlžníkov (21 % z celého Slovenska s priemerným dlhom 675 eur) pochádza z Banskobystrického kraja, kde si zároveň ľudia požičiavajú najmenšie sumy, nasleduje kraj Nitriansky (18 % dlžníkov, priemerný dlh 773 eur) a Košický (14 % dlžníkov, priemerný dlh 746 eur). V priemere najvyššie záväzky majú dlžníci z Bratislavy (1 019 eur), ktorí tvoria 8 % všetkých slovenských dlžníkov. Približujú sa k nim obyvatelia Trenčianskeho kraja (8 %) s priemerným dlhom 911 eur.

Trvalé znižovanie priemernej výšky dlhu Slovákov je pozitívny trend, stále sa však ukazuje, že nie vo všetkých slovenských regiónoch panuje dobrá ekonomická situácia a nízka nezamestnanosť. Oproti minulému roku napríklad mierne klesol podiel dlžníkov z Košického kraja, ktorý s veľkým náskokom vystriedal na mieste regiónu s najväčším počtom dlžníkov Banskobystrický kraj,“ uvádza Paulina Sapkowska, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Slováci sa zadlžujú hlavne v neskoršom veku

Najväčšie dlhy majú Slováci vo veku 45 až 54 rokov (24 %) – priemerne viac ako 871 eur. Najmenší podiel všetkých dlžníkov (necelé 3 % s priemerným dlhom 521 eur) patrí do vekovej kategórie 18 až 24 rokov. Takmer 9 % dlžníkov s priemerným dlhom 730 eur je už v postproduktívnom veku (viac ako 65 rokov). Vo všetkých vekových kategóriách pritom prevažujú dlžníci zo zmieneného Banskobystrického kraja.

Priemerná výška dlhu klesla vo všetkých vekových kategóriách, ale problematické sú dlhy predovšetkým u ľudí vo veku nad 65 rokov, ktorých jediným príjmom býva starobná penzia. Splácať dlhy z dôchodku je veľmi náročné, navyše zo skúsenosti vieme, že si starí ľudia často berú úvery pre svoje deti alebo vnúčatá, ktoré by z rôznych dôvodov vlastný úver nedostali. Pokiaľ títo skutoční dlžníci nemôžu úvery sami splácať, môže to penzistov priviesť na hranicu chudoby,“ dodáva Paulina Sapkowska, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Rastúci počet dlhov na jednu osobu

Takmer 24 % slovenských dlžníkov má viac než jeden dlh, čo je o 13 % viac než v roku 2016. Najčastejšie ide o dva až tri dlhy, výnimkou ale nie sú ani ľudia, ktorí majú štyri a viac záväzkov na splácanie. „Strkanie hlavy do piesku pred vlastnými dlhmi je cestou k ešte väčšiemu zadlženiu. Dohovor s veriteľom, nastavenie splátkového kalendára a pravidelné a včasné splácanie je spôsob, ako sa vyhnúť zvýšeniu dlhu a riešeniu súdnou cestou. Základom je komunikácia a snaha vyriešiť problém,” dopĺňa Paulina Sapkowska.