Dlhy na uzde alebo štyri kroky k tomu, ako predísť exekúcii

Každému se může v životě stát, že obdrží dopis od společnosti spravující pohledávky s výzvou k zaplacení svých dluhů. I když taková situace vyvolá logicky ve většině lidí nepříjemné pocity, lze dopis vnímat i jako podnět k akci. Obvykle totiž znamená, že stále existuje šance na dohodu a lze najít způsob, jak vyřešit své dluhy  smírnou cestou bez soudu či dokonce exekuce. Níže přinášíme čtyři kroky, jak exekuci předejít a dluhů se zbavit v rámci udržení domácího rozpočtu.

Nesplacené finanční závazky nejsou v dnešní době neobvyklé. Obdržet dopis od KRUK Česka a Slovenská republika s.r.o. může být pro zadluženého člověka výhra.

Co se tedy dá po obdržení dopisu od firmy, která spravuje pohledávky, dělat?

Prvý krok – Zorientovať sa v situácii
Predovšetkým neprepadnúť panike a list nevyhodiť, tak sa bohužiaľ dlhu nezbavíme, len nám porastie. List nám pomôže zorientovať sa v situácii. Obsahuje kľúčové informácie o vzniku dlhu, jeho pôvode, výške, dátume splatnosti a čísle účtu, na ktoré je potrebné posielať peniaze. List zvyčajne obsahuje ďalšie informácie o tom, či je možné riešiť tento problém zmierlivou cestou. List je preto potrebné uschovať. Informácie, ktoré obsahuje, poslúžia pri rozhovore s poradcom firmy vymáhajúcej pohľadávky. Základným kameňom riešenia je totiž dohoda o výške splátok, ktorá vyhovuje aktuálnej finančnej situácii zadlženého človeka. A tá, ako uvidíte, je skutočne možná.

Druhý krok – zatelefonujte a zistite, či máte priestor na manévrovanie
Ďalším krokom pri riešení dlhu je telefonát do spoločnosti, ktorá dlh spravuje. Spojíte sa s osobou, ktorá má veľa skúseností a znalostí, keďže podobné prípady rieši každý deň. Dozviete sa, aké sú možné spôsoby riešenia vášho problému. Môže sa to zdať náročné alebo dokonca trápne, ale do podobných problémov sa môže dostať bez výnimky každý.

V spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. chápeme osudy zadlžených ľudí a snažíme sa navrhnúť takú formu splátok, ktorá je prijateľná v rámci udržania domáceho rozpočtu. Je dôležité pamätať si, že čím skôr sa začne problém riešiť, tým lepšie, pretože dlh narastá každý deň vo váš neprospech (a v prospech veriteľa).

Tretí krok – zahřňa dohodu a určenie výšky splátok
Pravidelné mesačné splátky na základe zmluvy zaručia, že veriteľ alebo inkasná agentúra konajúca v jeho mene nepostúpia prípad k súdu a ďalej k exekútorovi, čo je krajný, ale bohužiaľ nevyhnutný postup. Našim klientom umožňujeme, aby si nastavili výšku splátok podľa finančných možností, predstáv a v reálnych termínoch. Všetko je teda vždy otázkou dohody.

Štvrtý krok – získať pokoj
„Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. mi nastavila splátkový kalendár podľa mojich finančných možností. Páči sa mi, že dokážu vyjsť zákazníkovi v ťažkej situácii v ústrety. Vďaka KRUKu som v živote opäť pokojnejšia a finančné záväzky už mi nespôsobujú taký stres,“ napísala pani Petra, ktorej spoločnosť pomohla pri riešení jej dlhov.

Príčiny problémov s osobnými financiami môžu byť rôzne. Strata pracovného miesta či zníženie mzdy, dlhodobé ochorenie, narodenie dieťaťa alebo strata blízkej osoby môžu nepriaznivo ovplyvniť finančnú situáciu jednotlivca aj celej rodiny. Rodinný rozpočet môžu destabilizovať aj sezónne výdavky, ktoré prináša napríklad začiatok školského roku, príchod Vianoc či výdavky za dovolenku.

List od správcu pohľadávok môže byť skvelou príležitosťou na postupné usporiadanie financií jednotlivca i rodiny. Výsledkom je nielen postupné splatenie dlhov, ale aj život bez strachu a stresu z financií.

Práva dlžníka

Na základe platnej legislatívy je dlžníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá dlží určitú finančnú sumu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa nazýva „veriteľ“.
Aj keď zákonodarcovia poskytli občanom na základe ústavy a platných právnych predpisov celú škálu možností, ako osloviť štátne inštitúcie, len málo občanov o týchto právach vie.

Právo na informácie

Pokiaľ ide o vzťah medzi správcami pohľadávok a dlžníkmi, treba vedieť, že dlžníci majú právo požadovať doplňujúce informácie o debetných sumách. V ostatnom čase sa banky a ďalšie spoločnosti poskytujúce verejné služby (telefónni operátori, poskytovatelia energií, vody a plynu a pod.) stále častejšie obracajú na špecializované firmy, ktoré ponúkajú službu správy a riadenia pohľadávok. V dnešnej dobe je to úplne normálne a bežné, ak vezmeme do úvahy, že stále viac ľudí má problémy platiť svoje účty alebo splátky.

Keď vám zavolá správca pohľadávok, musíte sa presvedčiť, či koná na základe právneho rámca, ktorý predstavujú zmluvy alebo plná moc oprávňujúce inkasovať nesplatené dlhy. Operátori v call centrách nemajú právo oznamovať vaše osobné údaje iným osobám, ako osobe, ktorá je zodpovedná za platby. Keď vás kontaktuje správca pohľadávok, môžete ho po predstavení požiadať o informácie o svojich dlhoch, napríklad o tom, koľko máte nezaplatených účtov.

Správca pohľadávok vám určite poskytne všetky požadované informácie a bude sa snažiť nájsť pre vás to najlepšie riešenie na splatenie vašich pohľadávok.