Čo nás čaká v rámci Dňa bez dlhov 2022?

Poradenstvo bude prebiehať celý mesiac november iba online.

Už desiaty ročník osvetovej akcie Deň bez dlhov prebehne tohto roku na Slovensku. Ľudia, ktorí bojujú so splácaním dlhov, môžu po celý mesiac november využiť bezplatnú telefónnu linku 800 223 322 alebo klásť svoje otázky prostredníctvom webových stránok www.nasedlhy.sk.

Odborní poradcovia záujemcom na vyžiadanie znovu poskytnú zadarmo výpis z Centrálnej evidencie exekúcií, teda informáciu, či je proti nim aktuálne vedená exekúcia. Organizátorom projektu je spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.

S projektom Deň bez dlhov prišla spoločnosť KRUK pred dvanástimi rokmi v Poľsku. Postupne sa nápad rozšíril aj do Rumunska, Českej republiky a na Slovensko. Na Slovensku sa Deň bez dlhov tohto roku koná po deviatej.