Rady

Kto je v skutočnosti správca pohľadávok a aké sú jeho právomoci?

Často opakovanou nepravdou je mýtus o Správcovi pohľadávok, ktorý bez upozornenia vyberá peniaze z bankového účtu a násilím si berie spotrebiče z našej kuchyne. Žiadny správca pohľadávok nám samozrejme nebude nič brať násilím, a to z jedného prostého dôvodu – pretože jeho úlohou je niečo úplne iné. Násilnou exekúciou dlhov sa zaoberá exekútor. Ten skutočne môže zobrať majetok dlžníka bez jeho súhlasu tak, že mu obstaví účet alebo vydraží jeho majetok podliehajúci exekúcii. Správca pohľadávok má ale za úlohu zaistiť, aby intervencia exekútora nebola nutná a aby sa problém vyriešil zmierlivo. Pomáha nájsť dlžníkovi zmierlivý spôsob splatenia dlhu a vrátiť ho späť do normálneho ekonomického života. Dať záležitosť k súdu a exekútorovi je posledná možnosť, ktorú správca pohľadávok použije len vtedy, keď dlžník nie je ochotný spolupracovať a dohodnúť sa s veriteľmi.
Pomoc so splácaním dlhu je asi jedna z najpodceňovanejších výhod kontaktu so správcom pohľadávok. Obávame sa toho, že naše záväzky prevezme správca pohľadávok, pretože vymáhanie si spájame len s kategorickými listami a telefonátmi vyzývajúcimi na zaplatenie, ktoré končia súdnym predvolaním. V praxi má však správca pohľadávok mnoho možností prispôsobenia frekvencie a výšky splátok našim aktuálnym finančným možnostiam. Berie náš dlh s vedomím, že máme problémy s jeho splácaním, takže sa zameriava na hľadanie riešení, ktoré by boli natoľko priaznivé, aby nakoniec došlo k zaplateniu pohľadávok. A čo je dôležité – za takúto zmierovaciu činnosť nám správca pohľadávok neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.