Rady

Je pomoc so zadlžením bezplatná?

Ak ste v schránke našli list od správcu pohľadávok, nemusíte sa hneď znepokojovať. Môžete s touto spoločnosťou uzatvoriť dohodu, podľa ktorej budete dlh splácať vo výhodných splátkach. Čo je dôležité – pomoc a rady poradcov zo spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. sú zdarma.

Stačí, keď zavoláte na číslo, ktoré je uvedené v liste. Poradca vás bude informovať o výške dlhu a spôsoboch jeho splatenia. Správca pohľadávok musí zaistiť dôvernosť všetkých údajov, ktoré mu poskytnete počas rozhovoru. Preto ak nemáte dosť peňazí na splatenie svojich dlhov, oznámte to. V moderných spoločnostiach spravujúcich dlhy pracujú odborníci, ktorí vám zdarma pomôžu zvoliť najvhodnejší spôsob splatenia dlhu a stanoviť splátky prispôsobené vašim finančným možnostiam. Ak chcete získať takúto pomoc, napr. od spoločnosti KRUK, musíte splniť jedinú podmienku – váš dlh musí byť odovzdaný na riešenie tejto spoločnosti.

Keď teda dostanete oznámenie, že sa bude napr. spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. zaoberať vaším zadlžením, zavolajte na číslo, ktoré je uvedené v liste alebo napíšte e-mail. V okamihu uzatvorenia dohody sa zaradíte k tisíckam ďalších osôb, ktoré splácajú splátky. Pamätajte, že následné pravidelné mesačné splátky sú podmienkou obojstranne prospešnej spolupráce. Postupom času sa zbavíte dlhov a veriteľ postupne získa späť svoje peniaze.

S riešením dlhu neotáľajte. Ak sa budete vyhýbať kontaktu so správcom pohľadávok, vec bude postúpená súdu a potom exekútorovi. To znamená, že stratíte možnosť splácať vo výhodných splátkach. Exekútor začne exekučné konanie, ktorého následkom môže byť zabavenie domu, auta alebo iných hodnotných vecí. Nestojí za to dopustiť takúto situácii. Reagujte ihneď a zbavte sa dlhov vzájomne výhodným spôsobom. Je to naozaj možné – tisíce zadlžených osôb si s dlhmi poradili týmto spôsobom prostredníctvom spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.