Rady

Ako spoznať finančné problémy partnera?

Je Váš partner uzavretý, vyhýba sa rozhovorom o financiách, schováva doklady? Ak si niečo také všimnete, môže to znamenať problémy s dlhmi. Vezmite veci do vlastných rúk a ukážte mu, že sa môže z dlhovej pasce dostať.

Je normálne hovoriť o problémoch s blízkou osobou. Ukazuje sa však, že ak sa problémy týkajú financií, robíme to neradi. Najmä muži nehovoria o nedostatku peňazí, pretože to pre nich znamená obrovské zlyhanie. V prípade zadlženia je pre muža typické skrývanie problému. Z tohto dôvodu sa muži často cítia osamelí a neschopní. Dodatočným bremenom je pocit zodpovednosti za rodinu. Zníženie výdavkov znamená zníženie kvality života príbuzných, neschopnosť uspokojiť všetky ich potreby, čo si otcovia rodín často nechcú pripustiť.

Ak si myslíte, že váš partner má finančné problémy, pohovorte si s ním a prejavte pochopenie, prípadne pomôžte. Spýtajte sa, aké sú dôvody tejto situácie a skúste spoločne dospieť ku konštruktívnym záverom do budúcnosti. Zabezpečíte takisto zníženie nákladov domácnosti. Zistite, aký veľký je váš dlh a či partner už dostal nejaké písomnosti od spoločnosti, ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok. V prípade, že vás už vymáhač kontaktoval, prečítajte si pozorne list. Zachovajte pokoj, pretože ide o úplne bežnú situáciu, ktorá sa môže stať každému. Zadlženie neznamená koniec sveta a existujú osvedčené spôsoby, ako ho zvládnuť. Najskôr bez meškania zatelefonujte na číslo uvedené v liste. Rýchly kontakt s inkasnou agentúrou je prvým a najdôležitejším krokom k vyriešeniu vašich problémov. Nemusíte sa obávať. Pri tomto rozhovore sa zoznámite so situáciou a zistíte, aké máte možnosti splatenia dlhu. Napríklad spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. ponúka zadlženým osobám možnosť, aby si sami stanovili dĺžku splácania dlhu. Stačí len zavolať a dohodnúť s vyjednávačom podmienky splátkovej dohody. Uzatvorením takejto dohody prestávate byť dlžníkom a vraciate sa medzi osoby, ktoré splácajú splátky. Ak ich splácate včas, nedostane už výzvu na zaplatenie a vec nebude postúpená súdu.